Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Home và bạn muốn đảm bảo an toàn cho laptop của bạn tránh có người đăng nhập bất hợp pháp thì bạn có thể cài đặt giới hạn số lần đăng nhập sai theo những bước sau đây:

Bước 1: Các bạn click chuột phải vào biểu tượng Start trên thanh Taskbar (1) và chọn Windows PowerShell (Admin) (2).

Bước 2: Bạn hãy nhập vào lệnh net accounts vào trình soạn thảo của Windows PowerShell và nhấn Enter.

Bước 3: Một danh sách liên quan đến mật khẩu của bạn sẽ được hiển thị. Bạn hãy để ý dòng Lockout threshold nếu chức năng này đang ở trạng thái Never thì có nghĩa là bạn chưa đặt giới hạn đăng nhập cho Windows.

Bây giờ, để đặt giới hạn số lần đăng nhập, bạn hãy nhập dòng lệnh net accounts /lockoutthreshold:số_lần_bạn__muốn_đặt rồi nhấn Enter.

Ví dụ: Nếu mình muốn giới hạn 5 lần mình sẽ nhập như sau

net accounts /lockoutthreshold:5

Bước 4: Tiếp theo, bạn sẽ đặt thời gian khóa máy tính khi đăng nhập sai quá số lần bằng câu lệnh sau:

net accounts /lockoutduration:số_phút

Sau đó bạn nhấn Enter để thực thi.

Ví dụ: Nếu mình muốn đặt thời gian khóa là 60 phút mình sẽ nhập dòng lệnh:

net accounts /lockoutduration:60

Bước 5: Tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện đặt thời gian hiển thị giao diện đăng nhập sau khi khóa tài khoản bằng cách nhập câu lệnh sau:

net accounts /lockoutwindow:số_phút

Ví dụ: Mình muốn hiển thị giao diện đăng nhập sau 60 phút kể từ khi Windows khóa đăng nhập bằng cách nhập donhg lệnh:

net accounts /lockoutwindow:60

Và đừng quên nhấn Enter để thực thi bạn nhé.

Bước 6: Cuối cùng, bạn hãy nhập lại lệnh net accounts rồi nhấn Enter để kiểm tra lại các chức năng xem mình đã thiết lập đúng hay chưa bạn nhé.

Như vậy, chỉ với một vài thao tác đơn giản mà bạn đã dễ dàng thiết lập khóa máy tính khi đăng nhập sai quá số lần trên Windows 10 Home để tránh người lạ đột nhập rồi đấy ạ. Chúc các bạn thành công.