iCloud Apple??hay??Apple ID??l?? m???t t??i kho???n r???t r???t quan tr???ng trong qu?? tr??nh s??? d???ng thi???t b??? Apple ?????i v???i ng?????i d??ng nh??????i???n tho???i iPhone, iPad… N???u trong m???t v??i tr?????ng h???p b???n b??? qu??n m???t kh???u iCloud th?? ?????ng qu?? lo l???ng v???i v??i b?????c ????n gi???n d?????i ????y (C???p nh???t m???i nh???t cu???i n??m 2018) b???n c?? th??? t??? l???y l???i m???t kh???u icloud cho m??nh m???t c??ch nhanh ch??ng.

H??m nay m??nh s??? h?????ng d???n l???y l???i m???t kh???u iCloud chi ti???t v?? ????n gi???n d?????i ????y.

???C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

C??ch 1: Kh??i ph???c t??i kho???n icloud c?? tr??n????i???n tho???i

????? kh??i ph???c l???i t??i kho???n icloud c?? tr??n ??i???n tho???i th?? thi???t b??? iphone, ipad ch??a b??? kh??a ho???c nh???p sai nhi???u l???n. ????? t??m hi???u c??ch kh??i ph???c n??y b???n xem tr???c ti???p t??? b??i vi???t n??y ” H?????ng d???n kh??i ph???c l???i t??i kho???n icloud cho thi???t b??? apple

C??ch 2: Kh??i ph???c t??i kho???n icloud ???? b??? kh??a.

????? kh??i ph???c t??i kho???n icloud ???? b??? kh??a th?? ph???i th???c hi???n tr??n m??y t??nh ????? khoi ph???c. N??n b?????c n??y b???n c???n m???t m??y t??nh ????? ti???n h??nh nh??.

B?????c 1:???????u ti??n b???n m??? google chorome tr??n??Laptop, PC.??sau ???? v??o link iforgot.apple.com, ti???p theo ????ng nh???p nh???p ID Apple. (t??i kho???n icloud m?? b???n qu??n) v?? b???m ti???p t???c.

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n???

B?????c 2: Y??u c???u nh???p s??? ??i???n tho???i

Y??u c???u nh???p s??? ??i???n tho???i l?? nh?? th?? n??o? C?? ngh??a l?? l??c b???n ????ng k?? t??i kho???n icloud c???a m??nh. Khi ???? b???n d??ng m???t s??? ??i???n tho???i c?? nh??n b???t k??? ????? t???o t??i kho???n icloud. N??n h??? th??? c???a apple s??? y??u c???u b???n nh???p s??? ??i???n tho???i l??c ????ng k?? nh???n m?? x??c nh???n ????? kh??i ph???c t???i kho???n cho b???n.
N??n y??u c???u b???n ph???i cung c???p ch??nh x??c s??? ??i???n tho???i khi ????ng k??. N??n ????ng k?? s??? ch??nh ch??? c???a m??nh nh??

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

B?????c 3: Ch???n s??? ??i???n tho???i tin c???y

Ch???n s??? d???ng s??? ??i???n tho???i tin c???y t???i giao di???n B???n ???? Qu??n M???t Kh???u iCloud. B?????c n??y ph???i ?????i h???i b?????c 2 c???a b???n th???c hi???n m???t c??ch ch??nh x??c nh???t.

H???u h???t c??c t??i kho??n b??y gi??? khi ????ng k?? ??i???u y??u c???u nh???p s??? ??i???n tho???i ????? x??c minh t??i kho???n. Vi???c n??y tr??? n??n r???t ph??? bi???n v?? c???ng r???t nguy hi???m, ch???n may ??i???n tho???i r??i v??o tay k??? x???u…

???C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n.

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

B?????c 4: Nh???p m?? x??c minh t??? s??? ??i???n tho???i

Sau khi ho??n t???t nh???p s??? ??i???n tho???i v?? y??u c???u kh??i ph???c t??i kho???n. M???t tin nh???n x??c m??nh s??? g???i ?????n s??? ??i???n tho???i x??c minh l??c n??y b???n nh???p. Sau ???? b???n nh???p m?? x??c minh n??y v??o r???i ch???n ti???p t???c.

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

B?????c 5: L??m theo h?????ng d???n tin nh???n??

Sau khi y??u c???u kh??i ph???c tin nh???n xong, b???n c???n 24h ????? c?? tin nh???n h?????ng d???n kh??i ph???c g???i ?????n. ??a ph???n tin nh???n s??? ???????c g???i t???i trong 15 ph??t. B???n theo d??i tin nh???n v?? l??m theo h?????ng d???n, r???t ????n gi???n v?? chi ti???t cho b???n th???c hi???n.

C???ng gi???ng nh?? m???t tin nh???n t??? t???ng ????i g???i ?????n h?????ng d???n b???n ????ng k?? tin nh???n hay cu???c g???i m???ng. H?????ng d???n l???y t???i t??i kho???n icloud s??? ???????c nh??n vi??n t??? t???ng ????i apple h??? tr??? n??n b???n kh??ng c???n ph???i lo l???n.

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

V???i 2 c??ch l???y kh??i ph???c l???i t??i kho???n icloud ??? tr??n r???t ????n gi???n nh??ng b???n c???n ph???i nh??? c??c th??ng tin khi ????ng k?? t??i kho???n. Nhi???u ng?????i kh??ng quan tr???ng t??i kho???n icloud c???a m??nh d???n ?????n sai l???ch th??ng tin v?? r???i ????nh b??? ??i chi???c ??i???n tho???i v??nh vi???n. Ph???i lu??n t??m hi???u nhi???u v??? th??ng tin t??i kho???n icloud hay c??ch s??? d???ng ch??ng nh?? th??? n??o…

Hy v???ng b??i vi???t n??y s??? gi??p c??c b???n l???y t???i ???????c t??i kho???n icloud c???a m??nh khi qu??n nh??. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!