Với tất cả các tin tức về Facebook gần đây, bạn có thể tự hỏi, Facebook chính xác biết gì về tôi từ tiểu sử của tôi? Chắc chắn, bạn có thể xem xét trực tuyến hồ sơ của bạn, nhưng điều đó không kể toàn bộ câu chuyện. Một cách để xem những gì Facebook có trên bạn là tải xuống dữ liệu Facebook của bạn.

Khả năng tải xuống dữ liệu Facebook của bạn không thực sự mới, nhưng không nhiều người dùng biết rằng bạn có thể làm điều đó. Nó chỉ mất một vài phút; bao lâu phụ thuộc vào các tập tin dữ liệu của bạn lớn như thế nào. Dưới đây là các bước để tải xuống dữ liệu Facebook của bạn.

Tải xuống dữ liệu Facebook của bạn

1. Truy cập trang Facebook của bạn và nhấp vào mũi tên chỉ xuống ở góc trên cùng bên phải của trang. Nó nằm bên cạnh biểu tượng Quick Help (?). Chọn Cài đặt

2. Chuyển đến Cài đặt Tài khoản Chung (nó sẽ được đặt ở đó theo mặc định). Bên dưới danh sách bao gồm Tên, Tên người dùng, v.v., tìm liên kết có nội dung “Tải xuống bản sao dữ liệu Facebook của bạn”. Nhấp vào đó.

3. Trang tiếp theo xuất hiện sẽ có tiêu đề “Tải xuống thông tin của bạn”. Nhấp vào liên kết Bắt đầu lưu trữ của tôi . Sau đó, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết có thể mất vài phút để tạo bản lưu trữ của bạn.

Facebook sẽ gửi email đến địa chỉ bạn có trong hồ sơ của mình để cho bạn biết rằng dữ liệu của bạn đã được yêu cầu và sau đó một email khác để thông báo cho bạn biết rằng dữ liệu của bạn đã sẵn sàng để tải xuống.

4. Kiểm tra email của bạn để biết thông báo tải xuống. Nó sẽ có một liên kết bạn cần phải bấm vào. Điều này được thực hiện để giúp đảm bảo rằng yêu cầu dữ liệu là hợp pháp.

5. Sau khi bạn nhấp vào liên kết email, trình duyệt của bạn sẽ trở lại trang Tải xuống thông tin của Facebook, nhưng bây giờ có liên kết Tải xuống lưu trữ. Nhấp vào nó để bắt đầu quá trình tải xuống.

6. Một cửa sổ sẽ bật lên, yêu cầu mật khẩu Facebook của bạn. Nhập nó và nhấp vào Gửi để tiếp tục.

7. Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu. Kích thước tệp khác nhau, tùy thuộc vào lượng thông tin bạn đã đặt trong Facebook. Bạn càng tích cực, tải xuống càng lớn.