C???p nh???t danh b??? 11 s??? v??? 10 s??? cho Zalo, Line, Viber l?? ??i???u b???n c???n l??m. N???u ch?????ng tr??nh ?????i 11 s??? sang 10 k???t th??c. Nh???ng ???ng d???ng c???a b???n s??? ???????c ?????i v??? 10 s??? s??? kh??ng ho???t ?????ng ???????c.

C??c d???ch v??? ????ng k?? OTT (nh???n tin qua internet) ?????u s??? d???ng s???????i???n tho???i. V?? th??? n???u s??? ??i???n tho???i c???a b???n ??ang l?? 11 s??? b???n c???n ph???i chuy???n sang 10 s??? ????? ti???p t???c s??? d???ng d???ch v???, ph??ng tr?????ng h???p t??i kho???n c???a b???n b??? kh??a v???n c?? th??? d??ng s??? ??i???n tho???i m???i ????? l???y l???i m???t kh???u.

C???p nh???t danh b??? 11 s??? v??? 10 s??? cho Zalo, Line, Viber

H?????ng d???n c??c b???n C???p nh???t danh b??? 10 s??? tr??n c??c d???ch v??? Zalo, Viber, v?? Line nh??.

B?????c 1:??C??c b???n c???n l??m theo b??i vi???t n??y ????? ti???n h??nh???????i danh b??? th??nh 10 s??? t??? ?????ng.

B?????c 2:??sau khi ?????i danh b??? xong, t??? ?????ng zalo, Viber, v?? Line s??? c???p nh???t theo s??? danh b??? m???i m?? b???n m???i s???a. N???u ???ng d???ng kh??ng t??? ?????ng c???p nh???t h??y kh???i ?????ng l???i m??y v?? v??o l???i ???ng d???ng. V???i Zalo b???n c??n c?? th??? v??o m???c danh b??? v?? ch???n c???p nh???t danh b??? th??? c??ng.

C???p nh???t danh b??? 11 s??? v??? 10 s??? cho Zalo, Line, Viber

Hi v???ng qua b??i vi???t n??y s??? gi??p c??c b???n c???p nh???t danh b??? cho c??c ???ng d???ng OTT. N???u c?? kh?? kh??n g?? h??y ????? l???i b??nh lu???n b??n d?????i nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!