C??ch ch???n phi??n b???n Windows XP, 7, 8.1, 10 ph?? h???p v???i c???u h??nh m??y t??nh. B??i vi???t n??y H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n b???n c??ch ch???n phi??n b???n??Windows XP, 7, 8.1, 10 ph?? h???p nh???t v???i m??y t??nh c???a b???n.

L??u ??:??N???u d??ng Laptop th?? t???t nh???t b???n h??y ch???n phi??n b???n Windows gi???ng v???i l??c m???i mua ho???c phi??n b???n m???i h??n, kh??ng n??n c??i phi??n b???n th???p h??n phi??n b???n g???c v?? m???t s??? d??ng m??y khi c??i l??i phi??n b???n s??? xu???t hi???n l???i ngay

Phi??n b???n Windows n??o t???t nh???t?

Ch???n phi??n b???n windows ,m???i phi??n b???n Windows ?????u c?? ??u nh?????c ??i???m ri??ng. Tuy nhi??n, v???i m??y t??nh c???u h??nh trung b??nh tr??? l??n nh?? Ram 2g … d??ng cho c??ng vi???c ?????c b??o , l?????t facebook, nghe nh???c v?? gi???i tr?? ????i h???i ????? ???n ?????nh cao th?? Windows 7 l?? l???a ch???n t???t nh???t (theo quan ??i???m c?? nh??n v?? tr???i nghi???m c???a m??nh).

??u nh?????c ??i???m c???a c??c phi??n b???n Windows

C??c phi??n b???n Windows th??ng d???ng hi???n nay g???m c?? Windows XP, 7, 8.1, 10. Ri??ng v???i phi??n b???n Windows 8 th?? hi???n nay??do c?? nhi???u l???i n??n m???i ng?????i ?????u chuy???n qua d??ng phi??n b???n Windows 8.1 ????? s??? d???ng ???n ?????nh h??n, kh???c ph???c c??c l???i c?? tr??n Windows 8.

Windows XP

  • Windows 10, c??c Driver ph???i t??? c??i th??? c??ng n??n ????i khi g??y kh?? kh??n khi c??i ?????t.

Phi??n b???n n??y ph?? h???p v???i ng?????i d??ng c?? nhu c???u s??? d???ng c??c ph???n m???m, game ????i h???i s??? ???n ?????nh cao, ??t l???i ph??t sinh trong qu?? tr??nh s??? d???ng.

Windows 8.1

   • ??u ??i???m: c??c Driver ???????c t??? ?????ng c??i ?????t, t???c ????? kh???i ?????ng v?? ch???y c??c ph???n m???m nhanh h??n so v???i Windows XP, 7, 10
   • Nh?????c ??i???m: Wifi y???u, kh??ng t????ng th??ch v???i m???t s??? d??ng m??y t??nh g??y ra hi???n t?????ng m??n h??nh ??en, kh??ng t???t ???????c m??y t??nh

Phi??n b???n n??y hi???n nay it khi ???????c c??i ?????t v?? Windows 10 c?? ??u ??i???m h??n Windows 8.1 v??? m???i m???t.

 • ??u ??i???m: nh???, ch???y t???t tr??n c??c m??y t??nh ?????i c?? c?? c???u h??nh th???p.
 • Nh?????c ??i???m: giao di???n kh?? s??? d???ng h??n so v???i c??c phi??n b???n kh??c, kh??ng ch???y t???i ??u ???????c c??c ph???n m???m hi???n ?????i d??nh cho m??y t??nh c?? c???u h??nh cao.

Phi??n b???n n??y ph?? h???p v???i ng?????i d??ng c?? m??y t??nh c???u h??nh th???p.

Windows 7

 • ??u ??i???m: ch???y t???t t???t c??? c??c ph???n m???m d??nh cho Windows, ????? ???n ?????nh cao, t????ng th??ch t???t v???i ph???n c???ng.
 • Nh?????c ??i???m: t???c ????? kh???i ?????ng m??y t??nh v?? ch???y m???t s??? ph???n m???m s??? h??i ch???m h??n so v???i Windows 8.1,

Windows 10

 • ??u ??i???m: c??c driver ???????c t??? ?????ng c??i ?????t, giao di???n th??n thi???n ?????p m???t, c?? nhi???u ch???c n??ng m???i.
 • Nh?????c ??i???m: kh??ng t???t ???????c ch??? ????? t??? ?????ng update Windows, khi ????? m???c ?????nh th?? Windows c?? nhi???u ???ng d???ng ch???y ng???m g??y ch???m m??y v?? hao pin (tuy nhi??n n???u t??y ch???nh th??ch h???p th?? c?? th??? kh???c ph???c khuy???t ??i???m n??y)

Phi??n b???n n??y ???????c t???i ??u cho ????? ho???, gi??? l???p ???o ho??,??? l?? s??? l???a ch???n tuy???t v???i cho c??c b???n c?? nhu c???u ch??i game, s??? d???ng c??c ph???n m???m li??n quan t???i ????? ho??? ho???c gi??? l???p ???o ho??,???

Ch???n phi??n b???n Windows ph?? h???p

?????u ti??n b???n h??y ki???m tra c???u h??nh m??y t??nh b???ng c??ch tr??n m??y t??nh m??? c???a s??? Run b???ng t??? h???p ph??m??Windows + R??sau ???? ??i???n ch?????dxdiag??v??o v?? ch???n??OK. Ti???p ?????n n???u c?? c???a s??? n??o ???? hi???n l??n h???i??YES???NO??th?? b???n ch???n??YES

C???a s??? m???i hi???n th??? l??n nh?? h??nh d?????i:

Nh?? h??nh tr??n b???n ch??? c???n quan t??m t???i 2 d??ng m?? m??nh khoan tr??n, trong ????:

 • D??ng ?????u ti??n l?? th??ng s??? CPU, th??ng s??? sau ch?????@??l?? t???c ????? c???a m???i lu???ng CPU v?? ph??n ??? gi???a 2 d???u ngo???c ????n l?? s??? lu???ng c???a CPU, t???c ????? c???a CPU b???ng s??? lu???ng nh??n v???i t???c ????? c???a t???ng lu???ng. C??? th??? nh?? h??nh tr??n t???c ????? m???i lu???ng CPU l?? 2.50GHz v?? c?? 8 lu???ng, t???c ????? c???a CPU l????8 x 2.5 = 20 GHz
 • D??ng th??? hai l?? dung l?????ng??RAM m??y t??nh c???a b???n, b???n h??y l???y s??? ???? chia cho 1024 s??? ra s??? GB RAM. Nh?? h??nh tr??n dung l?????ng RAM l????12288/1024 = 12 GB

Sau khi c?? th??ng s??? t???c ????? CPU (20 GHz) v????dung l?????ng RAM (12 GB), c??c b???n h??y d???a v??o????u nh?????c ??i???m c???a c??c phi??n b???n Windows v?? b???ng d?????i ????? x??c ?????nh phi??n b???n Windows ph?? h???p v???i m??y t??nh c???a b???n (n???u nh??n h??nh kh??ng r?? b???n h??y nh???p v??o h??nh ????? xem v???i k??ch th?????c l???n h??n)

D???a v??o c???u h??nh m??y t??nh v?? nhu c???u s??? d???ng m??y t??nh b???n h??y ch???n phi??n b???n Windows ph?? h???p. V???i c???u h??nh c???a m??y t??nh m??nh, t???c ????? 20 GHz l???n h??n 12 GHz v?? c?? RAM 12 GB l???n h??n 4GB n??n m??nh c?? th??? c??i 1 trong 3 phi??n b???n: Windows 7 Ultimate 64-bit, Windows 8.1 Pro 64-bit ho???c Windows 10 Pro 64-bit. Do m??nh l?? ng?????i d??ng m??y t??nh cho nhu c???u s??? d???ng c??c ph???n m???m chuy??n d???ng b??n CNTT n??n m??nh s??? ch???n phi??n b???n Windows 7 Ultimate 64-bit.