Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t. T??nh tr???ng Laptop b??? n??ng khi s??? d???ng l?? m???t t??nh tr???ng ph??? bi???n v?? g??y ra s??? kh?? ch???u cho b???n ???nh h?????ng ?????n nhu c???u l??m vi???c, gi???i tr?? c???a b???n c??ng nh?? tu???i th??? c??c thi???t b??? c???a m??y. Sau ????y H?????ng d???n m??y t??nh s??? t???ng h???p m???t s??? c??ch kh???c ph???c ph??? bi???n v?? ????n gi???n ????? gi???m thi???u t??nh tr???ng n??y.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t.

T??y theo m???i tr?????ng h???p ch??ng ta s??? c?? nh???ng c??ch kh???c ph???c kh??c nhau, m???i b???n tham kh???o b??i vi???t sau:

Tr?????ng h???p 1: CPU 100% b??? qu?? t???i

C??ch 1: Ki???m Tra Ti???n Tr??nh WmiPrvSE.Exe

B?????c 1:??K??ch chu???t ph???i v??o thanh??Taskbar??ch???n??Task Manager??????? m?????Task Manager??l??n.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

B?????c 2:??T??m ki???m trong ph???n??Processes??c?? ti???n tr??nh n??o ??ang ch???y tr??n??WMI Provider Host??kh??ng, ???? ch??nh l????WmiPrvSE.exe??v?? n???u n?? th?? h??y ng???ng n?? l???i.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

B?????c 3:??M??? sang tab??Services??ch???n??Open Services??????? t??m ki???m ngu???n g???c c???aWmiPrvSE.exe.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

B?????c 4:??Trong??Services, t??m ki???m file c?? t??n??Windows Management Nstrumentation??sau ???? click chu???t ph???i??STOP??d???ch v??? l???i.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

C??ch 2: T???t b???t ti???n tr??nh ??ang ch???y ng???m tr??n m??y.

????? t???t ph???n m???m ??ang ch???y ng???m tr??n m??y b???n vui l??ng v??o l???i??Task Manager-> Ch???n v??o tab??Startup. N???u th???y ph???n m???m n??o kh??ng c???n thi???t hay ??? m???c??High, h??y nh???p chu???t ph???i v????Disable????i l?? ???????c.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

Tr?????ng h???p 2: C?? th??? do qu???t t???n nhi???t kh??ng ho???t ?????ng

B???n vui l??ng ki???m tra xem qu???t t???i nhi???t trong m??y c?? c??n quay hay kh??ng v?? khi quay c?? ph??t ra ti???ng ???n hay ti???ng ?????ng l??? kh??ng. N???u c?? b???n c???n mang m??y ra trung t??m b???o h??nh ????? ki???m tra l???i. B???n c??ng n??n l???p th??m qu???t t???n nhi???t r???i cho m??y ????? t???n nhi???t t???t h??n.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

Tr?????ng h???p 3:??Laptop??b??? b??m b???i.

V???i tr?????ng h???p n??y ????? kh???c ph???c b???n c???n c?? m???t s??? ki???n th???c c?? b???n v??? v??? sinh Laptop, v?? khi th??o Laptop ra v??? sinh c?? m???t s??? b??? ph???n tr??n m??y r???t d??? h???ng. L???a ch???n t???t nh???t l?? b???n n??n mang m??y ?????n m???t s??? c???a h??ng ho???c trung t??m c?? chuy??n m??n ????? ???????c h??? tr??? v??? sinh m??y v?? d??n keo t???n nhi???t l???i cho b???n.

Gi???m nhi???t ????? Laptop, m??y t??nh b??n b??? n??ng hi???u qu??? nh???t

* L??u ??: Khi s??? d???ng Laptop b???n n??n b??? tr?? v??? tr?? s??? d???ng ph?? h???p tho??ng m??t. Khi s??? d???ng m??y qu?? l??u b???n n??n??Restart??l???i m??y v?? c??ng c???n g??? b???t nh???ng ???ng d???ng kh??ng c???n thi???t tr??n m??y ????? m??y ho???t ?????ng t???t h??n.

Tr??n ????y l?? m???t s??? c??ch gi???m thi???u t??nh tr???ng Laptop b??? n??ng ????n gi???n nh???t. Hy v???ng b??i vi???t n??y s??? b??? ??ch ?????i v???i c??c b???n! C???m ??n c??c b???n ???? quan t??m ?????n b??i vi???t!