Cách mở khóa màn hình khi quên mật khẩu Laptop:

Cách 1. Thiết lập lại mật khẩu với tài khoản MICROSOFT.

Máy tính của bạn đang dùng là win bản quyền và đã đăng ký tài khoản Microsoft khi cài đặt máy tính và sử dụng nó để đăng nhập máy tính.

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft tại đây.

Cách 2. Thiết lập lại mật khẩu với công cụ HIRENS BOOT(win giả lập)

Trong HIRENS BOOTcó 1 chương trình là  Password Changer  sẽ thiết lập lại một mật khẩu rỗng ( không có mật khâu) vào chương trình co trên file SAM, sau khi thành công bạn restart lại máy tính ,khi máy đã lên thì bạn thiết lập lại mật khẩu mới nha.

Đầu tiên cần chuẩn bị: Đĩa CD/USB Boot hoặc USB đã có sẵn Hirens Boot.

Dưới đây là 1 số phím tắt vào Boot Option hay dùng.

Dell Boot Option: F12 Bios: F2
HP Boot Option: ESC, F9 Bios: ESC, F10, F1
Acer Boot Option: Thông thường là F12 (Esc, F9) Bios: Thông thường là F2
Asus Boot Option: ESC Bios: Thông thường là F2 (Delete)

Đầu tiên: Cắm USB vào cổng usb hoặc bỏ đĩa CD vào, Nhấn các phím tắt để vào chế độ Boot Option.

Sang bước 2: Khi màn hình hiễn thị ra  Menu nhấn Password & Registry Tools…-> Enter.

Sang bước 3: Màn hình lại hiễn thị menu nhấn vào Active Password Changer 3.0.420 (NT/2000/XP/2003/Vista) -> Enter.

Sang bước 4: Nhập số 1 vào ô Your Choice[ ] của màn hình để chọn Choose Logical Drive rồi nhấn Enter.

Sang bước 5: Click Enter.

Sang bước 6: Click Enter một lần nữa.

Sang bước 7: Chọn User có password bạn quên  -> Enter.

Cuối cùng: Click phím Y để đồng ý gỏ bỏ mật khẩu.

Sau khi thực hiện xong bạn chỉ cần khỏi động lại máy tính là xong nhé!