Nếu có vướng mắc gì cần được giúp đỡ hay bạn muốn có một bài viết trên huongdanmaytinh.com về một thủ thuật nào đó. Hãy comment ở đây nhé hoặc comment ở những bài viết cụ thể. Hoặc có những thắc mắc ngoài lề có thể liên hệ với mình theo cách sau:

1.Liên hệ qua form

2. Facebook: https://www.facebook.com/huongdanmaytinh.com

3. Email: hotrohuongdanmaytinh@gmail.com

Mình không thể biết nhiều, biết hết được mọi thứ nhưng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết khả năng có thể.

Thanks!