N???u ai hay d??ng Sticky Notes ??? windows 7 v???i nh???ng t??nh n??ng ????n gi???n d??? s??? d???ng. C???ng l?? Sticky Notes nh??ng tr??n windows 10 ???? ???????c t???p ??o??n microsof l??m m???i v?? n???i b???t t??nh n??ng n??y h??n so v???i ??? windowns 7 r???t nhi???u. Ch??ng ta c??ng t??m hi???u nh??!

?????u ti???n :??B???n b???m v??o bi???u t?????ng Windows ??? g??c tr??i ph??a d?????i m??n h??nh.

Sang b?????c 2:??B???n hay ????nh ph??m ch??? Sticky Notes.

B?????c 3:??B???n h??y ch???n v??o app ????? tr???i nghi???m.

Cu???i c??ng :??M??n h??nh s??? xu???t hi???n giao di???n ghi ch?? quen thu???c, b???n c?? th??? b???m v??o d???u + ????? t???o th??m 1 note kh??c, 3 ch???m ????? ?????i m??u note, v?? n??t th??ng r??c ????? x??a ghi ch??.

V???i nh???ng b?????c c?? b???n tr??n hy v???ng b???n s??? tr???i nghi???m t??nh n??ng quen thu???c n??y hi???u qu??? h??n. N???u th???y b??i vi???t kh??ng hay h??y ????? l???i g??p ?? b??n d?????i nh??!