Thẻ: dữ liệu facebook

Cách tải xuống dữ liệu Facebook của bạn

Ngày đăng: 30/04/2018

Với tất cả các tin tức về Facebook gần đây, bạn có thể tự hỏi, Facebook chính xác biết gì về tôi từ tiểu sử của tôi? Chắc chắn, bạn có thể xem xét trực tuyến hồ sơ của bạn, nhưng điều đó không kể toàn bộ câu chuyện. Một cách để xem những gì Facebook có […]