Thẻ: kiểm tra facebook

Cách tải xuống dữ liệu Facebook của bạn

Ngày đăng: 30/04/2018

Với tất cả các tin tức về Facebook gần đây, bạn có thể tự hỏi, Facebook chính xác biết gì về tôi từ tiểu sử của tôi? Chắc chắn, bạn có thể xem xét trực tuyến hồ sơ của bạn, nhưng điều đó không kể toàn bộ câu chuyện. Một cách để xem những gì Facebook có […]

Cách kiểm tra xem Facebook có chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Cambridge Analytica không

Ngày đăng: 30/04/2018

Dữ liệu Facebook của bạn có được chia sẻ với Cambridge Analytica không? Công ty nghiên cứu chính trị thu thập thông tin cá nhân của khoảng 87 triệu người nhắm mục tiêu cử tri Mỹ, sử dụng một bài kiểm tra tính cách gọi là “Đây là cuộc sống số của bạn” đã cạo dữ […]