Thẻ: Tạo boot usb

Tạo USB boot bằng Hiren’s Boot ghost Windows 10, 7

Ngày đăng: 21/06/2018

Tạo USB boot bằng Hiren’s Boot ghost Windows 10, 7 1 cách đơn giản bằng hình ảnh. Tạo USB boot bằng Hiren’s Boot để gost lại Windows 10, 7… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo USB boot bằng Hiren’s Boot ghost Windows 10, 8.1, 7 để thay thế cho cách cài win bằng […]