Tắt nguồn iPhone mà không cần phím nguồn trên iPhone hỗ trợ iOS 11.0. Trên 1 số iphone 5S, 6S, 7S… đặc biệt  hơn là iPhone X khi không có phím chức năng hỗ trợ.

Tắt nguồn iPhone mà không cần nút nguồn trên iOS 11.0:

Bước 1: Vào Cài Đặt  iphone.

Bước 2: Sau đó nhấn chọn cài đặt chung.

Bước 3: Kéo xuống phía dưới cùng, sẻ xuất hiện dòng Tắt máy chọn vào để tắt máy.

Bước 4:  Bạn hãy vuốt để tắt iPhone.

Như vậy là bạn đã tắt nguồn mà không cần nút nguồn trên iOS 11. Để tắt nguồn điện thoại 5s và 6 ban tương tự trên các bước trên nhé!

Chúc các bạn thành công!